Dacai Hui Ethnic Town in Huangzhong County, Xining

西宁市湟中县大才回族乡 Dacai Hui Ethnic Town in Huangzhong County, Xining