Inheritors of Intangible Cultural Heritage in Shanghai City

Order Number

Name

Sex

Date of Birth

Project Name

Declaration Place

Classification

01-0077

戴明教

1922.01

顾绣

上海市松江区

传统美术

01-0136

康新琴

1932

乌泥泾手工棉纺织技艺

上海市徐汇区

传统技艺

02-0280

陆春龄

1921.09.14

江南丝竹

上海市

传统音乐

02-0281

周皓

1929.01.01

江南丝竹

上海市

传统音乐

02-0408

蔡正仁

1941.07.02

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0409

计镇华

1943.05.17

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0410

倪传钺

1908

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0411

梁谷音

1942

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0412

张洵澎

1941

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0413

刘异龙

1940

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0414

岳美缇

1941

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0415

张静娴

1947

昆曲

上海市

传统戏剧

02-0513

尚长荣

1940.07

京剧

上海市

传统戏剧

02-0514

陈少云

1948.09

京剧

上海市

传统戏剧

02-0515

王梦云

1938

京剧

上海市

传统戏剧

02-0516

孙正阳

1931

京剧

上海市

传统戏剧

02-0517

关栋天

1956

京剧

上海市

传统戏剧

02-0566

袁雪芬

1922.03

越剧

上海市

传统戏剧

02-0567

徐玉兰

1921.12

越剧

上海市

传统戏剧

02-0568

傅全香

1923

越剧

上海市

传统戏剧

02-0569

王文娟

1926

越剧

上海市

传统戏剧

02-0570

范瑞娟

1924

越剧

上海市

传统戏剧

02-0571

张桂凤

1922

越剧

上海市

传统戏剧

02-0572

杨飞飞

1923

沪剧

上海市

传统戏剧

02-0573

马莉莉

1949.02

沪剧

上海市

传统戏剧

02-0574

王盘声

1923

沪剧

上海市

传统戏剧

02-0575

陈瑜

1947

沪剧

上海市

传统戏剧

02-0734

谈敬德

1942.02

锣鼓书

上海市南汇区

曲艺

02-0735

康文英

1962.07

锣鼓书

上海市南汇区

曲艺

03-0785

王锡余

1919.03

吴歌

上海市-青浦区

民间文学

03-0841

周惠

1922

江南丝竹

上海市

传统音乐

03-0876

殷荣珠

1941.08

琵琶艺术(瀛洲古调派)

上海市-崇明县

传统音乐

03-0877

林嘉庆

1956.07

琵琶艺术(浦东派)

上海市-南汇区

传统音乐

03-0896

石季通

1924.07.21

道教音乐(上海道教音乐)

上海市

传统音乐

03-0902

费土根

1947.01

龙舞(舞草龙)

上海市-松江区

传统舞蹈

03-0962

辛清华

1929.02.17

昆曲

上海市

传统戏剧

03-0963

王芝泉

1941.06.09

昆曲

上海市

传统戏剧

03-1009

艾世菊

1917.10

京剧

上海市

传统戏剧

03-1010

汪正华

1929.02

京剧

上海市

传统戏剧

03-1011

李炳淑

1942.09.18

京剧

上海市

传统戏剧

03-1012

童祥苓

1935.03

京剧

上海市

传统戏剧

03-1013

周少麟

1934.09.27

京剧

上海市

传统戏剧

03-1039

金采风

1929.11

越剧

上海市

传统戏剧

03-1040

吕瑞英

1932.02

越剧

上海市

传统戏剧

03-1041

毕春芳

1927.07

越剧

上海市

传统戏剧

03-1042

韩玉敏

1933.11

沪剧

上海市

传统戏剧

03-1043

沈仁伟

1938

沪剧

上海市

传统戏剧

03-1044

茅善玉

1962.01

沪剧

上海市

传统戏剧

03-1102

筱文艳

1921.07

淮剧

上海市

传统戏剧

03-1103

马秀英

1932.06

淮剧

上海市

传统戏剧

03-1156

陈希安

1929.01

苏州评弹(州评话、苏州弹词)

上海市书场工作者协会

曲艺

03-1157

余红仙

1939.11.28

苏州评弹(苏州评话、苏州弹词)

上海市书场工作者协会

曲艺

03-1183

杨华生

1918.08

独脚戏

上海市-黄浦区

曲艺

03-1184

王汝刚

1952.10

独脚戏

上海市-黄浦区

曲艺

03-1261

何伟福

1949.10.23

灯彩(上海灯彩)

上海市-卢湾区

传统美术

03-1269

赵艳林

1941.05.23

面人(上海面人赵)

上海工艺美术研究所

传统美术

03-1337

蒋敏

1941.07

木版水印技艺

上海书画出版社

传统技艺

03-1397

高式熊

1921.04

印泥制作技艺(上海鲁庵印泥)

上海市-静安区

传统技艺

03-1398

符骥良

1926.03

印泥制作技艺(上海鲁庵印泥)

上海市-静安区

传统技艺

03-1427

赵友铭

1954.09

素食制作技艺(功德林素食制作技艺)

上海功德林素食有限公司

传统技艺

03-1448

石仰山

1931.03

中医正骨疗法(石氏伤科疗法)

上海市-黄浦区

传统医药

04-1491

张永联

1938.02

吴歌

上海市-青浦区

民间文学

04-1550

孙炳祥

1931.08.12

狮舞(马桥手狮舞)

上海市-闵行区

传统舞蹈

04-1591

张铭荣

1942.08.01

昆曲

上海市

传统戏剧

04-1592

顾兆琳

1943.01

昆曲

上海市

传统戏剧

04-1593

周雪华

1952.12.05

昆曲

上海市

传统戏剧

04-1618

王玉璞

1924.08

京剧

上海市

传统戏剧

04-1619

关松安

1931.12

京剧

上海市

传统戏剧

04-1620

张信忠

1933.06

京剧

上海市

传统戏剧

04-1621

梁斌

1936.09

京剧

上海市

传统戏剧

04-1622

张善元

1946.12

京剧

上海市

传统戏剧

04-1671

郑国芳

1957.08

木偶戏(海派木偶戏)

上海布偶剧团

传统戏剧

04-1673

武筱凤

1932.01

淮剧

上海淮剧团

传统戏剧

04-1674

程少樑

1941.10

淮剧

上海淮剧团

传统戏剧

04-1675

何双林

1945.06

淮剧

上海淮剧团

传统戏剧

04-1696

翁双杰

1928.02

滑稽戏

上海滑稽剧团

传统戏剧

04-1697

严顺开

1937.06

滑稽戏

上海滑稽剧院

传统戏剧

04-1700

江文兰

1932.11

苏州评弹(苏州评话、苏州弹词)

上海市书场工作者协会

曲艺

04-1701

赵开生

1936.01.26

苏州评弹(苏州评话、苏州弹词)

上海市书场工作者协会

曲艺

04-1719

姚祺儿

1949.04

独脚戏

上海市-黄浦区

曲艺

04-1758

奚小琴

1956.03

剪纸(上海剪纸)

上海市-徐汇区

传统美术

04-1799

袁耀

1949.02

玉雕(海派玉雕)

上海市

传统美术

04-1800

洪新华

1959.05.27

玉雕(海派玉雕)

上海市

传统美术

04-1801

翟念卫

1961.07.04

玉雕(海派玉雕)

上海市

传统美术

04-1803

屠杰

1961.05

木雕(紫檀雕刻)

上海市

传统美术

04-1817

唐明敏

1958.02

上海绒绣

上海市-浦东新区

传统美术

04-1859

鲁建庆

1952.03

徽墨制作技艺(曹素功墨锭制作技艺)

上海市-黄浦区

传统技艺

04-1882

张心一

1958.02.08

金银细工制作技艺

上海市-黄浦区

传统技艺

04-1887

徐振高

1933.11

民族乐器制作技艺(上海民族乐器制作技艺)

上海市-闵行区

传统技艺

04-1921

徐永良

1965.05

中式服装制作技艺(龙凤旗袍手工制作技艺)

上海市-静安区

传统技艺

04-1922

林瑞祥

1931.02

中式服装制作技艺(亨生奉帮裁缝技艺)

上海市-静安区

传统技艺

04-1928

吴庆春

1961.03

毛笔制作技艺(周虎臣毛笔制作技艺)

上海市-黄浦区

传统技艺

04-1938

朱鼎成

1951.02

中医诊法(朱氏推拿疗法)

上海市

传统医药

04-1942

劳三申

1946.09

中医传统制剂方法(六神丸制作技艺)

上海市-黄浦区

传统医药

05-2107

贾志虎

 

码头号子(上海港码头号子)

上海市杨浦区

传统音乐

05-2186

陆大杰

 

龙舞(浦东绕龙灯)

上海市浦东新区

传统舞蹈

05-2222

徐思燕

 

滚灯(奉贤滚灯)

上海市奉贤区

传统舞蹈

05-2304

谷好好

 

昆曲

上海市

传统戏剧

05-2305

方洋

 

昆曲

上海市

传统戏剧

05-2335

李蔷华

 

京剧

上海市

传统戏剧

05-2336

王立军

 

京剧

上海市

传统戏剧

05-2337

马科

 

京剧

上海市

传统戏剧

05-2338

高一鸣

 

京剧

上海市

传统戏剧

05-2362

钱惠丽

 

越剧

上海市

传统戏剧

05-2364

陈甦萍

 

沪剧

上海市

传统戏剧

05-2431

施月娥

 

淮剧

上海淮剧团

传统戏剧

05-2432

梁伟平

 

淮剧

上海淮剧团

传统戏剧

05-2472

钱程

 

滑稽戏

上海滑稽剧团

传统戏剧

05-2511

童双春

 

独脚戏

上海市黄浦区

曲艺

05-2568

孙红喜

 

绵拳

上海市杨浦区

传统体育、游艺与杂技

05-2619

王威

 

竹刻(嘉定竹刻)

上海市嘉定区

传统美术

05-2663

崔磊

 

玉雕(海派玉雕)

上海市

传统美术

05-2708

李蔷

 

上海绒绣

上海市浦东新区

传统美术

05-2818

高占春

 

民族乐器制作技艺(上海民族乐器制作技艺)

上海市闵行区

传统技艺

05-2859

李建钢

 

传统面食制作技艺(南翔小笼馒头制作技艺)

上海市嘉定区

传统技艺

05-2897

蒋道银

 

古陶瓷修复技艺

上海市长宁区

传统技艺

05-2915

陆德铭

 

中医诊疗法(顾氏外科疗法)

上海市

传统医药

05-2916

严蔚冰

 

中医诊疗法(古本易筋经十二势导引法)

上海市

传统医药

05-2949

陆焱垚

 

针灸(陆氏针灸疗法)

上海市

传统医药

05-2953

石印玉

 

中医正骨疗法(上海石氏伤科疗法)

上海市

传统医药