Jiujiang Tours

There are various tours that focus on different themes in Jiujiang. First, there is a Jiujiang Buddhism Pilgrimage tour: Nengren Temple—Lushan Tefo Temple—Lushan Donglin Temple—Lushan Huanglong Temple—Zhenru Temple in Yunju Mountain. Second, there is a Jiujiang Historic and Cultural tour: Xunyang Tower—Pipa Pavilion—Yanshui Pavilion—Bailudong Academy—Taohuayuan—Tao Yuanming Memorial—Shizhong Mountain. Third, there are tours through which visitor can travel among different cities, such as GuangzhouNanchangJiujiangWuhan Tour, NanchangJiujiangJingdezhenWuyuanAnhui Tour, Chongqing—Three Gorges–Mount LushanYellow Mountain Tour, ShanghaiYellow MountainJiujiang (Mount Lushan)–Fuzhou Tour, etc.