Bingchacha Road from Bingzhongluo to Zayu County

Bingchacha Road is the road from Bingzhongluo in Gongshan County to Chawalong Town and the county seat of Zayu.