Xing Ren Cha/Almond Tea in Kaifeng

Xing Ren Cha/Almond Tea in Kaifeng杏仁茶