Xianchang Bouye Ethnic Town in Majiang County, Qiandongnan

黔东南苗族侗族自治州凯里市麻江县贤昌布依族乡Xianchang Bouye Ethnic Town in Majiang County, Qiandongnan