Liang’an Yao Ethnic Town in Zhongshan County, Hezhou

贺州市钟山县两安瑶族乡Liang’an Yao Ethnic Town in Zhongshan County, Hezhou