Jiaojiang Yao Ethnic Town in Quanzhou County, Guilin

桂林市全州县蕉江瑶族乡Jiaojiang Yao Ethnic Town in Quanzhou County, Guilin