Shizi Hui and Miao Ethnic Town in Pingba County, Anshun

安顺市平坝县十字回族苗族乡 Shizi Hui and Miao Ethnic Town in Pingba County, Anshun