Baketu Border Port in Xinjiang

Baketu Port in Xinjiang