Linkou Yi and Miao Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong

昭通市镇雄县林口彝族苗族乡 Linkou Yi and Miao Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong