Guozhu Yi Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong

昭通市镇雄县果珠彝族乡 Guozhu Yi Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong