Liujing Yi Ethnic Town in Wenshan County, Wenshan

文山州文山县柳井彝族乡 Liujing Yi Ethnic Town in Wenshan County, Wenshan