Grand Mercure Zhengzhou Xintian

Grand Mercure Zhengzhou Xintian(郑州新田美爵酒店)