Yuankou Yao Ethnic Town in Jiangyong County, Yongzhou

永州市江永县源口瑶族乡 Yuankou Yao Ethnic Town in Jiangyong County, Yongzhou