Butoujjiang Miao Ethnic Town in Xinhuang County, Huaihua

怀化市新晃县步头降苗族乡 Butoujjiang Miao Ethnic Town in Xinhuang County, Huaihua