Xinglongtai Xibe Ethnic Township in Shenbei New Area, Shenyang

沈阳市沈阳市沈北新区兴隆台镇[锡伯族]Xinglongtai Xibe Ethnic Township in Shenbei New Area, Shenyang