Xincheng Tibetan Ethnic Town in Tanchang County, Longnan

陇南市宕昌县新城子藏族乡Xincheng Tibetan Ethnic Town in Tanchang County, Longnan