Huaxia Peony Garden in Dianjiang County, Chongqing

重庆垫江县华夏牡丹园Huaxia Peony Garden in Dianjiang County, Chongqing