Gaozhai Hui Ethnic Town in Huzhu Tu Autonomous County, Haidong

海东市互助土族自治县高寨回族乡 Gaozhai Hui Ethnic Town in Huzhu Tu Autonomous County, Haidong