Yongxing Dai Ethnic Town in Yongren County, Chuxiong

楚雄永仁县永兴傣族乡 Yongxing Dai Ethnic Town in Yongren County, Chuxiong