Sofitel Zhengzhou International Hotel

Sofitel Zhengzhou International Hotel(郑州索菲特国际饭店)