Siu Zyu/Roasted Suckling Pig in Hong Kong

Siu Zyu (烧猪)/Roasted Suckling Pig in Hong Kong