Liuchang Miao Ethnic Town in Qingzhen City, Guiyang

贵阳市清镇市流长苗族乡Liuchang Miao Ethnic Town in Qingzhen City, Guiyang