Chabaqi Ewenki Ethnic Township in Arun Banner, Hulunbuir

呼伦贝尔市阿荣旗查巴奇鄂温克族乡 Chabaqi Ewenki Ethnic Township in Arun Banner, Hulunbuir