Ethnic Minorities Distribution by Provinces and Cities

Ethnic Minorities Distribution by Provinces and Cities

Ethnic Minorities Distribution(Provinces/Cities/Counties)
Achang Yunnan
Bai Yunnan, HunanGuizhouSichuan
Bulang Yunnan
Bonan NingxiaLazhouQinghaiXinjiang
Bouyei Guizhou, Yunnan, Sichuan
Kazak Ili Kazak Autonomous PrefectureMori and Barkol Autonomous Counties in XinjiangQinghai and Gansu
Kirgiz Kirgiz Autonomous Prefecture, Ili, DachengAksuKashgar, the southwest of Xinjiang, Heilongjiang
Lahu 31 provinces, mainly in Yunnan
Li Hainan, Guizhou
Lisu Yunnan, Sichuan
Luoba Tibet
Man mainly in Heilongjiang, Jilin and Liaoning
Maonan Guangxi, Guizhou
Miao Guizhou, Yunnan, Hunan, Hubei, Hainan, Guangxi
Monba TsonaMedog, and Nyingchi counties in Tibet
Mongol Inner Mongolia, Qinghai, Gansu, Liaoning, Jilin, and Heilongjiang
Mulam Guangxi, Guizhou
Naxi Yunnan
Nu Yunnan, Tibet
Chaoxian Jilin, Heilongjiang, Liaoning
Gelao Guizhou, Yunnan, Guangxi
Gin Guangxi
Hani Yunnan
Hezhen Heilongjiang
Hui All the provinces and cities of China, mainly in Ningxia
Jingpo Yunnan
Jino Yunnan
Dai Yunnan
Daur Inner Mongolia, Xinjiang, Heilongjiang
Deang Yunnan
Dong Guizhou, Hunan and Guangxi
Dongxiang Gansu
Dulong Yunnan
Ewenki Inner Mongolia, Heilongjiang
Gaoshan TaiwanFujian
Oroqen Inner Mongolia, Heilongjiang
Primi Yunnan, Sichuan
Qiang Sichuan
Russ Yili(Xinjiang), Heilongjiang, Inner Mongolia
Salar Xunhua CountyHualong County and Jishishan County of Qinghai
She Fujian, ZhejiangJiangxi, Guizhou, Guangdong
Shui Guizhou, Guangxi
Tagik Xinjiang
Tatar Yining, Tacheng and Urumqi in the Xinjiang
Tibetan Tibet, Qinghai, Gansu, Sichuan and Yunnan
Tu Qinghai, Gansu
Tujia Hunan, Hubei, Chongqing, Guizhou
Uygur Xinjiang, Hunan
Uzbek Xinjiang
Wa Yunnan
Xibe Liaoning, Xinjiang, Inner Mongolia, Heilongjiang
Yao Guangxi, Hunan, Guangdong, Yunnan, Guizhou, Jiangxi
Yi Yunnan, Sichuan, Guizhou, Guangxi
Yugur Sunan Yugur Autonomous County of Gansu
Zhuang Guangxi, Guangdong, Yunnan, Guizhou, Hunan