Fujian Administrative Divisions

Fujian is a province of China, with the vast majority administered by the People's Republic of China (PRC), and the offshore islands of Kinmen (Jinmen/Quemoy) and Matsu (Mazu) administered by the Republic of China (ROC) on Taiwan.

The PRC-administered Fujian province is made up of the following three levels of administrative division.

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Fujian as given by the PRC.

For the list of township-level divisions within each county, see List of township-level divisions of Fujian.

Administrative divisions

Prefecture level (Division code) County LevelName Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]

Fuzhou city 
福州市
Fúzhōu Shì
(Capital)
(3501)
Gulou District 鼓楼区 Gǔlóu Qū 350102
Taijiang District 台江区 Táijiāng Qū 350103
Cangshan District 仓山区 Cāngshān Qū 350104
Mawei District 马尾区 Mǎwěi Qū 350105
Jin'an District 晋安区 Jìn'ān Qū 350111
Changle District[a] 长乐区 Chánglè Qū 350112
Minhou County 闽侯县 Mǐnhòu Xiàn [b] 350121
Lianjiang County[a] 连江县 Liánjiāng Xiàn 350122
Luoyuan County[a] 罗源县 Luóyuán Xiàn 350123
Minqing County 闽清县 Mǐnqīng Xiàn 350124
Yongtai County 永泰县 Yǒngtài Xiàn 350125
Pingtan County 平潭县 Píngtán Xiàn 350128
Fuqing city 福清市 Fúqīng Shì 350181
 
Xiamen city 
厦门市
Xiàmén Shì
(Sub-provincial)
(3502)
Siming District 思明区 Sīmíng Qū 350203
Haicang District 海沧区 Hǎicāng Qū 350205
Huli District 湖里区 Húlǐ Qū 350206
Jimei District 集美区 Jíměi Qū 350211
Tong'an District 同安区 Tóng'ān Qū 350212
Xiang'an District 翔安区 Xiáng'ān Qū 350213
 
Putian city 
莆田市
Pútián Shì
(3503)
Chengxiang District 城厢区 Chéngxiāng Qū 350302
Hanjiang District 涵江区 Hánjiāng Qū 350303
Licheng District 荔城区 Lìchéng Qū 350304
Xiuyu District[c] 秀屿区 Xiùyǔ Qū 350305
Xianyou County 仙游县 Xiānyóu Xiàn 350322
 
Sanming city 
三明市
Sānmíng Shì
(3504)
Meilie District 梅列区 Méiliè Qū 350402
Sanyuan District 三元区 Sānyuán Qū 350403
Mingxi County 明溪县 Míngxī Xiàn 350421
Qingliu County 清流县 Qīngliú Xiàn 350423
Ninghua County 宁化县 Nínghuà Xiàn 350424
Datian County 大田县 Dàtián Xiàn 350425
Youxi County 尤溪县 Yóuxī Xiàn 350426
Shaxian County[d] 沙县 Shāxiàn 350427
Jiangle County 将乐县 Jiānglè Xiàn 350428
Taining County 泰宁县 Tàiníng Xiàn 350429
Jianning County 建宁县 Jiànníng Xiàn 350430
Yong'an city 永安市 Yǒng'ān Shì 350481
 
Quanzhou city 
泉州市
Quánzhōu Shì
(3505)
Licheng District 鲤城区 Lǐchéng Qū 350502
Fengze District 丰泽区 Fēngzé Qū 350503
Luojiang District 洛江区 Luòjiāng Qū 350504
Quangang District 泉港区 Quángǎng Qū 350505
Hui'an County 惠安县 Huì'ān Xiàn 350521
Anxi County 安溪县 Ānxī Xiàn 350524
Yongchun County 永春县 Yǒngchūn Xiàn 350525
Dehua County 德化县 Déhuà Xiàn 350526
Jinmen County[c] 金门县 Jīnmén Xiàn 350527
Shishi city 石狮市 Shíshī Shì 350581
Jinjiang city 晋江市 Jìnjiāng Shì 350582
Nan'an city 南安市 Nán'ān Shì 350583
 
Zhangzhou city 
漳州市
Zhāngzhōu Shì
(3506)
Xiangcheng District 芗城区 Xiāngchéng Qū 350602
Longwen District 龙文区 Lóngwén Qū 350603
Yunxiao County 云霄县 Yúnxiāo Xiàn 350622
Zhangpu County 漳浦县 Zhāngpǔ Xiàn 350623
Zhao'an County 诏安县 Zhào'ān Xiàn 350624
Changtai County 长泰县 Chángtài Xiàn 350625
Dongshan County 东山县 Dōngshān Xiàn 350626
Nanjing County 南靖县 Nánjìng Xiàn 350627
Pinghe County 平和县 Pínghé Xiàn 350628
Hua'an County 华安县 Huá'ān Xiàn 350629
Longhai city 龙海市 Lónghǎi Shì 350681
 
Nanping city 
南平市
Nánpíng Shì
(3507)
Yanping District 延平区 Yánpíng Qū 350702
Jianyang District 建阳区 Jiànyáng Qū 350703
Shunchang County 顺昌县 Shùnchāng Xiàn 350721
Pucheng County 浦城县 Pǔchéng Xiàn 350722
Guangze County 光泽县 Guāngzé Xiàn 350723
Songxi County 松溪县 Sōngxī Xiàn 350724
Zhenghe County 政和县 Zhènghé Xiàn 350725
Shaowu city 邵武市 Shàowǔ Shì 350781
Wuyishan city 武夷山市 Wǔyíshān Shì 350782
Jian'ou city 建瓯市 Jiàn'ōu Shì 350783
 
Longyan city 
龙岩市
Lóngyán Shì
(3508)
Xinluo District 新罗区 Xīnluó Qū 350802
Yongding District 永定区 Yǒngdìng Qū 350803
Changting County 长汀县 Chángtīng Xiàn 350821
Shanghang County 上杭县 Shàngháng Xiàn 350823
Wuping County 武平县 Wǔpíng Xiàn 350824
Liancheng County 连城县 Liánchéng Xiàn 350825
Zhangping city 漳平市 Zhāngpíng Shì 350881
 
Ningde city 
宁德市
Níngdé Shì
(3509)
Jiaocheng District 蕉城区 Jiāochéng Qū 350902
Xiapu County 霞浦县 Xiápǔ Xiàn 350921
Gutian County 古田县 Gǔtián Xiàn 350922
Pingnan County 屏南县 Píngnán Xiàn 350923
Shouning County 寿宁县 Shòuníng Xiàn 350924
Zhouning County 周宁县 Zhōuníng Xiàn 350925
Zherong County 柘荣县 Zhèróng Xiàn 350926
Fu'an city 福安市 Fú'ān Shì 350981
Fuding city 福鼎市 Fúdǐng Shì 350982