Yaxing Li Ethnic Township in Danzhou City

儋州市雅星黎族乡Yaxing Li Ethnic Township in Danzhou City