Irkeshtan Border Port in Xinjiang

Irkeshtan Port in Xinjiang