Deliqi’er Ewenki Ethnic Township in Arun Banner, Hulunbuir

呼伦贝尔市阿荣旗得力其尔鄂温克族乡Deliqi’er Ewenki Ethnic Township in Arun Banner, Hulunbuir