Xiaojin Yi Ethnic Town in Jiulong County, Garze

甘孜九龙县小金彝族乡 Xiaojin Yi Ethnic Town in Jiulong County, Garze