Xianghua Tibetan Ethnic Town in Datong Hui and Tu Autonomous County, Xining

西宁市大通回族土族自治县向化藏族乡 Xianghua Tibetan Ethnic Town in Datong Hui and Tu Autonomous County, Xining