Hong Kong – Guangzhou Ferry

Hong Kong – Guangzhou Ferry

 

Ferry from Guangzhou to Hong Kong

 

https://www.cksp.com.hk/en/news/route_information/afdb0c865a4681c2015a840858f52c22