Wendong Wa Ethnic Town in Lancang Lahu Autonomous County, Puer

普洱市澜沧拉祜族自治县文东佤族乡 Wendong Wa Ethnic Town in Lancang Lahu Autonomous County, Puer