Qianzhang Yougu Tea Garden in Xinchang County, Zhejiang

Qianzhang Yougu Tea Garden in Xinchang County, Zhejiang

浙江千丈幽谷茶园