Zhejiang Shopping

There are lots of specialties in Zhejiang province to buy as their souvenirs and gifts. Each city in Zhejiang has its own specialties like you could buy Longjing Tea, Hangzhou silk and West Lake lotus root powder in Hangzhou, Ningbo dumplings and Sanmen blue crab in Ningbo, Zongzi in Jiaxing, Shaoxing cooking vine in Shaoxing, ham in Jinhua, honey tangerine in Taizhou, etc.