Qingge Dahu Lake Scenic Area in Wujiaqu

Qingge Dahu Lake Scenic Area in Wujiaqu五家渠市青格达湖旅游区