Heilongjiang Administrative Divisions

Heilongjiang Administrative Division introduces Administrative Maps of Heilongjiang, Places to Visit in Heilongjiang, Travel to Heilongjiang and explore the interesting Regions, Areas, Prefectures, Cities, Districts, Counties, Towns and Villages.

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Heilongjiang.

Administrative divisions

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Heilongjiang.

Prefecture level
(Division code)
County Level
Name
Chinese
Hanyu Pinyin
Division code[1]
Harbin city
哈尔滨市
Hā'ěrbīn Shì
(Capital – Sub-provincial)
(2301 / HRB)
Daoli District 道里区 Dàolǐ Qū 230102 DLH
Nangang District 南岗区 Nángǎng Qū 230103 NGQ
Daowai District 道外区 Dàowài Qū 230104 DWQ
Pingfang District 平房区 Píngfáng Qū 230108 PFQ
Songbei District 松北区 Sōngběi Qū 230109 SBU
Xiangfang District 香坊区 Xiāngfáng Qū 230110 XFQ
Hulan District 呼兰区 Hūlán Qū 230111 HLH
Acheng District 阿城区 Àchéng Qū 230112 ACQ
Shuangcheng District 双城区 Shuāngchéng Qū 230113 SCA
Yilan County 依兰县 Yīlán Xiàn 230123 YLH
Fangzheng County 方正县 Fāngzhèng Xiàn 230124 FZH
Binxian County[a] 宾县 Bīnxiàn 230125 BNX
Bayan County 巴彦县 Bāyàn Xiàn 230126 BYH
Mulan County 木兰县 Mùlán Xiàn 230127 MUL
Tonghe County 通河县 Tōnghé Xiàn 230128 TOH
Yanshou County 延寿县 Yánshòu Xiàn 230129 YSU
Shangzhi city 尚志市 Shàngzhì Shì 230183 SZI
Wuchang city 五常市 Wǔcháng Shì 230184 WCA
 
Qiqihar city
齐齐哈尔市
Qíqíhā'ěr Shì
(2302 / NDG)
Longsha District 龙沙区 Lóngshā Qū 230202 LQQ
Jianhua District 建华区 Jiànhuá Qū 230203 JHQ
Tiefeng District 铁峰区 Tiěfēng Qū 230204 TFQ
Ang'angxi District 昂昂溪区 Áng'ángxī Qū 230205 AAX
Fularji District 富拉尔基区 Fùlā'ěrjī Qū 230206 HUE
Nianzishan District 碾子山区 Niǎnzishān Qū 230207 NZS
Meilisi Daur District 梅里斯达斡尔族区 Méilǐsī Dáwò'ěrzú Qū 230208 MLS
Longjiang County 龙江县 Lóngjiāng Xiàn 230221 LGJ
Yi'an County 依安县 Yī'ān Xiàn 230223 YAN
Tailai County 泰来县 Tàilái Xiàn 230224 TLA
Gannan County 甘南县 Gānnán Xiàn 230225 GNX
Fuyu County 富裕县 Fùyù Xiàn 230227 FYX
Keshan County 克山县 Kèshān Xiàn 230229 KSN
Kedong County 克东县 Kèdōng Xiàn 230230 KDO
Baiquan County 拜泉县 Bàiquán Xiàn 230231 BQN
Nehe city 讷河市 Nēhé Shì 230281 NEH
 
Jixi city
鸡西市
Jīxī Shì
(2303 / JXI)
Jiguan District 鸡冠区 Jīguān Qū 230302 JGU
Hengshan District 恒山区 Héngshān Qū 230303 HSD
Didao District 滴道区 Dīdào Qū 230304 DDO
Lishu District 梨树区 Líshù Qū 230305 LJX
Chengzihe District 城子河区 Chéngzǐhé Qū 230306 CZH
Mashan District 麻山区 Máshān Qū 230307 MSN
Jidong County 鸡东县 Jīdōng Xiàn 230321 JID
Hulin city 虎林市 Hǔlín Shì 230381 HUL
Mishan city 密山市 Mìshān Shì 230382 MIS
 
Hegang city
鹤岗市
Hègǎng Shì
(2304 / HEG)
Xiangyang District 向阳区 Xiàngyáng Qū 230402 XYZ
Gongnong District 工农区 Gōngnóng Qū 230403 GNH
Nanshan District 南山区 Nánshān Qū 230404 NSQ
Xing'an District 兴安区 Xīng'ān Qū 230405 XAH
Dongshan District 东山区 Dōngshān Qū 230406 DSA
Xingshan District 兴山区 Xìngshān Qū 230407 XSQ
Luobei County 萝北县 Luóběi Xiàn 230421 LUB
Suibin County 绥滨县 Suíbīn Xiàn 230422 SBN
 
Shuangyashan city
双鸭山市
Shuāngyāshān Shì
(2305 / SYS)
Jianshan District 尖山区 Jiānshān Qū 230502 JSQ
Lingdong District 岭东区 Lǐngdōng Qū 230503 LDQ
Sifangtai District 四方台区 Sìfāngtái Qū 230505 SFT
Baoshan District 宝山区 Bǎoshān Qū 230506 BSQ
Jixian County 集贤县 Jíxián Xiàn 230521 JXH
Youyi County 友谊县 Yǒuyì Xiàn 230522 YYI
Baoqing County 宝清县 Bǎoqīng Xiàn 230523 BQG
Raohe County 饶河县 Ráohé Xiàn 230524 ROH
 
Daqing city
大庆市
Dàqìng Shì
(2306 / DQG)
Sartu District 萨尔图区 Sà'ěrtú Qū 230602 SAI
Longfeng District 龙凤区 Lóngfèng Qū 230603 LFQ
Ranghulu District 让胡路区 Rànghúlù Qū 230604 RHL
Honggang District 红岗区 Hónggǎng Qū 230605 HGD
Datong District 大同区 Dàtóng Qū 230606 DTD
Zhaozhou County 肇州县 Zhàozhōu Xiàn 230621 ZAZ
Zhaoyuan County 肇源县 Zhàoyuán Xiàn 230622 ZYH
Lindian County 林甸县 Líndiàn Xiàn 230623 LDN
Durbote County[b] 杜尔伯特县 Dù'ěrbótè Xiàn 230624 DOM
 
Yichun city
伊春市
Yīchūn Shì
(2307 / YCH)
Youhao District 友好区 Yǒuhǎo Qū 230704 YOH
Yimei District 伊美区 Yīměi Qū 230717  
Wucui District 乌翠区 Wūcuì Qū 230718  
Jinlin District 金林区 Jīnlín Qū 230719  
Jiayin County 嘉荫县 Jiāyīn Xiàn 230722 JAY
Tangwang County 汤旺县 Tāngwàng Xiàn 230723  
Fenglin County 丰林县 Fēnglín Xiàn 230724  
Nancha County 南岔县 Nánchà Xiàn 230725  
Dajingshan County 大箐山县 Dàqìngshān Xiàn 230726  
Tieli city 铁力市 Tiělì Shì 230781 TEL
 
Jiamusi city
佳木斯市
Jiāmùsī Shì
(2308 / JMU)
Xiangyang District 向阳区 Xiàngyáng Qū 230803 XYQ
Qianjin District 前进区 Qiánjìn Qū 230804 QJQ
Dongfeng District 东风区 Dōngfēng Qū 230805 DFQ
Jiaoqu District[a] 郊区 Jiāoqū 230811 JQJ
Huanan County 桦南县 Huànán Xiàn 230822 HNH
Huachuan County 桦川县 Huàchuān Xiàn 230826 HCN
Tangyuan County 汤原县 Tāngyuán Xiàn 230828 TYX
Tongjiang city 同江市 Tóngjiāng Shì 230881 TOJ
Fujin city 富锦市 Fùjǐn Shì 230882 FUJ
Fuyuan city 抚远市 Fǔyuǎn Shì 230883 FYF
 
Qitaihe city
七台河市
Qītáihé Shì
(2309 / QTH)
Xinxing District 新兴区 Xīnxīng Qū 230902 XXQ
Taoshan District 桃山区 Táoshān Qū 230903 TSC
Qiezihe District 茄子河区 Qiézihé Qū 230904 QZI
Boli County 勃利县 Bólì Xiàn 230921 BLI
 
Mudanjiang city
牡丹江市
Mǔdānjiāng Shì
(2310 / MDG)
Dong'an District 东安区 Dōng'ān Qū 231002 DGA
Yangming District 阳明区 Yángmíng Qū 231003 YMQ
Aimin District 爱民区 Àimín Qū 231004 AMQ
Xi'an District 西安区 Xī'ān Qū 231005 XAQ
Linkou County 林口县 Línkǒu Xiàn 231025 LKO
Suifenhe city 绥芬河市 Suífēnhé Shì 231081 SFE
Hailin city 海林市 Hǎilín Shì 231083 HLS
Ning'an city 宁安市 Níng'ān Shì 231084 NAI
Muling city 穆棱市 Mùlíng Shì [c] 231085 MLG
Dongning city 东宁市 Dōngníng Shì 231086 DNA
 
Heihe city
黑河市
Hēihé Shì
(2311 / HEK)
Aihui District 瑷珲区 Àihún Qū 231102 AHQ
Xunke County 逊克县 Xùnkè Xiàn 231123 NJH
Sunwu County 孙吴县 Sūnwú Xiàn 231124 XUK
Bei'an city 北安市 Běi'ān Shì 231181 SUW
Wudalianchi city 五大连池市 Wǔdàliánchí Shì 231182 BAS
Nenjiang city 嫩江市 Nènjiāng shì 231183 WDL
 
Suihua city
绥化市
Suíhuà Shì
(2312 / SUH)
Beilin District 北林区 Běilín Qū 231202 BEL
Wangkui County 望奎县 Wàngkuí Xiàn 231221 WKI
Lanxi County 兰西县 Lánxī Xiàn 231222 LXT
Qinggang County 青冈县 Qīnggāng Xiàn 231223 QGG
Qing'an County 庆安县 Qìng'ān Xiàn 231224 QAN
Mingshui County 明水县 Míngshuǐ Xiàn 231225 MSU
Suileng County 绥棱县 Suíléng Xiàn 231226 SLG
Anda city 安达市 Āndá Shì 231281 ADA
Zhaodong city 肇东市 Zhàodōng Shì 231282 ZDS
Hailun city 海伦市 Hǎilún Shì 231283 HLU
 
Daxing'anling Prefecture
大兴安岭地区
Dàxīng'ānlǐng Dìqū
(2327 / DHL)
Jiagedaqi Administrative Zone[d][e] 加格达奇行政区 Jiāgédáqí Xíngzhèngqū 232700  
Songling Administrative Zone[d][e] 松岭行政区 Sōnglǐng Xíngzhèngqū
Xinlin Administrative Zone[d][f] 新林行政区 Xīnlín Xíngzhèngqū
Huzhong Administrative Zone[d][f] 呼中行政区 Hūzhōng Xíngzhèngqū
Mohe city 漠河市 Mòhé Shì 232701  
Huma County 呼玛县 Hūmǎ Xiàn 232721 HUM
Tahe County 塔河县 Tǎhé Xiàn 232722 TAH

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Tips Before Travel

Bring copies of your passport

Don't assume you're restricted to the main hubs of Beijing and Shanghai, our tours can start from any city.

Register with your embassy

For your safety, please register with the Embassy.

Always have local cash

Exchange some local currency for your trip

Our Team

Customize a Trip

Start planning your tailor-made holiday to China by contacting one of our specialists. Once enquired, you’ll get a response within 0.5~23.5 hours.

Customize a Trip