9 Days Zhangjiajie and Fanjingshan Nature Tour

Day 1 Zhangjiajie Arrival
Day 2 Zhangjiajie National Forest Park (B, L)
Day 3 Zhangjiajie Grand Canyon – Yellow Dragon Cave (B, L)
Day 4 Zhangjiajie – Fenghuang (B, L)
Day 5 Fenghuang – Tongren (B, L)
Day 6 Tongren – Fanjingshan (B, L)
Day 7 Fanjingshan – Kaili
Day 8 Kaili – Guiyang
Day 9 Departure from Guiyang