Shitou Bai Ethnic Town in Yulong County, Lijiang

丽江市玉龙县石头白族乡 Shitou Bai Ethnic Town in Yulong County, Lijiang