Mozi Tujia Ethnic Town in Zhongxian County, Chongqing

  • Mozi Tujia Ethnic Town(磨子土家族乡)