Guanghua Lisu and Yi Ethnic Town in Yongsheng County, Lijiang

丽江市永胜县光华傈僳族彝族乡 Guanghua Lisu and Yi Ethnic Town in Yongsheng County, Lijiang